Quy định đổi trả hàng

Laptop Hoàng Duy xin chào quý khách:
Quy định đổi trả hàng hoá tại Shop
1. Đổi hàng hoá
Shop miễn phí đổi hàng hoá trong 10 – 15 ngày đầu tiên. Chỉ tính tiền chênh lệch giữa 2 sản phẩm. Khách hàng giữ gìn máy như hiện trạng lúc Shop bán ra.
2. Trả hàng hoá
* Trả hàng bị lỗi
Nếu hàng bị lỗi Shop sẽ hỗ trợ nhập lại với phí trả hàng thấp
10 – 20 ngày đầu tiên trừ phí 10%
Từ 30 ngày trở lên phí sẽ là 15% với giá sản phẩm hiện tại
* Trả hàng không bị lỗi
Nếu sản phẩm không có lỗi chi phí trả máy sẽ cao hơn
10 – 20 ngày đầu tiên phí 15 – 20%
30 ngày trở lên sẽ tăng 25% với giá sản phẩm hiện tại.